Πρόγραμμα Εκπαίδευσης “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ”:

Η “Εισαγωγή στη Δραματοθεραπεία” απευθύνεται σε φοιτητές κοινωνικών επιστημών και επιστημών της υγείας όπως ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς κ.λ.π. και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις θεωρητικές αρχές και τεχνικές της δραματοθεραπείας.

Το πρόγραμμα είναι θεωρητικό και βιωματικό. Πραγματοποιείται στη διάρκεια δύο χρόνων ενώ οι συναντήσεις είναι τρίωρες, μία φορά το μήνα.

Τον 1ο χρόνο γίνεται θεωρητική αναφορά στα μοντέλα δραματοθεραπείας, τις αρχές και τις τεχνικές της και παράλληλα η ομάδα δουλεύει βιωματικά πάνω στα θέματα αυτά.

Κατά τη διάρκεια του 2ου χρόνου το πρόγραμμα εξειδικεύεται πάνω στις εφαρμογές της δραματοθεραπείας σε συγκεκριμένους πληθυσμούς (όπως παιδιά, άτομα με αναπηρίες, ψυχικά ασθενείς, εξαρτημένα άτομα κ.λ.π.) καθώς και στις επιρροές της από άλλες ψυχοθεραπευτικές σχολές.

Ολοκληρώνοντας κανείς το πρόγραμμα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το τι είναι δραματοθεραπεία, πού στηρίζεται και πώς εφαρμόζεται ενώ παράλληλα έχει έρθει ο ίδιος σε επαφή με μία ευρεία γκάμα τεχνικών.

Στους συμμετέχοντες παρέχεται έντυπο θεωρητικό υλικό, βιβλιογραφία καθώς και βεβαίωση συμμετοχής, η οποία όμως δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση πτυχίο δραματοθεραπευτή.

Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από 6 – 12 άτομα ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ένα ατομικό ραντεβού με τους συντονιστές πριν την έναρξη της ομάδας.

Close Menu