“… Αλλ’ αφήστε εκεί να υπάρξουν κενά στην ένωσή σας.
Κι αφήστε τους ανέμους των ουρανών να χορεύουν ανάμεσά σας.
Αγαπάτε ο ένας τον άλλο, αλλά μη φτιάχνετε δεσμά αγάπης:
αφήστε την καλύτερα να γίνει μια κινούμενη θάλασσα
ανάμεσα στις ακτές των ψυχών σας…”
Χ. Γκιμπράν, Ο Κήπος του Προφήτη.

Οι σχέσεις είναι δυαδικές. Ένα αόρατο νήμα συνδέει τους δύο, μέσα από το οποίο καθορίζεται η μεταξύ τους απόσταση, οι τρόποι επικοινωνίας τους, οι ρόλοι τους, ο κοινός και ο προσωπικός χώρος του καθενός. Έτσι δημιουργείται ισορροπία, αυτό που στη σχέση καλείται ομοιόσταση.

Είναι φορές, ωστόσο, που αυτή η αόρατη κλωστή γίνεται ιδιαίτερα εύθραυστη και άλλες που μέσα στο χρόνο έχει αποκτήσει “κόμπους” από όλα εκείνα τα συναισθήματα που στο ταξίδι της σχέσης δεν έχουν εκφραστεί. Τότε είναι που η θεραπεία ζευγαριού μπορεί να βοηθήσει τους δύο να βιώσουν εποικοδομητικά τις αλλαγές της σχέσης τους.

Θέματα που μπορεί να διερευνηθούν μέσα σε μια συνεδρία ζευγαριού είναι:

  • αναγνώριση παγιωμένων μοτίβων συμπεριφοράς
  • αναζήτηση λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας
  • έκφραση και επεξεργασία καταπιεσμένων συναισθημάτων (π.χ. θυμού)
  • αναγνώριση των ρόλων που έχει υιοθετήσει ο καθένας μέσα στη σχέση
  • ανάπτυξη του δυναμικού της σχέσης
  • θέματα ορίων
  • ανάπτυξη της αίσθησης του “μαζί” και ταυτόχρονα του “μόνος μου” κ.α.

Όπως σε κάθε θεραπευτική συνεδρία, έτσι και στη θεραπεία ζευγαριών απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εχεμύθειας ανάμεσα στο θεραπευτή και το ζευγάρι. Είναι σημαντικό ο θεραπευτής να είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει εκ των προτέρων θεραπευτική σχέση με κάποιον από τους δύο, ώστε να διασφαλιστεί η ισοτιμία και η ανάπτυξη εμπιστοσύνης.

Ο ρόλος του θεραπευτή προσομοιάζει σε αυτόν του καθρέφτη: αντανακλά τα συνειδητά και ασυνείδητα μηνύματα που εκφράζει ο καθένας με στόχο την ανάπτυξη των δυναμικών της σχέσης και την ανάπτυξη λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας.

Στην υπηρεσία των παραπάνω σκοπών αξιοποιούνται τεχνικές δραματοθεραπείας, παιχνίδια ρόλων και γενεόγραμμα. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη συχνότητα και έχουν διάρκεια 1 ώρα. Παράλληλα με τη θεραπεία ζευγαριού μπορεί να συστηθεί και ατομική θεραπεία.

Close Menu